26 april 2010

Städdag

Söndagen den 2 maj kl 10-14.

Obs! att inte deltaga kostar 200 kr om du inte kan komma överens om en annan tid.

Föreningen bjuder på korv och dricka.

Välkomna önskar styrelsen.

19 april 2010

Information från årsmötet

INFORMATION OM KOLONIFLYTTEN
Ordförande Leif Eriksson informerade om flyttplanerna och visade kartskisser över det nya området.
Representanter för styrelsen och Koloniträdgårdsförbundet har haft möten med Exploateringskontoret. Vi har fått löfte om oförändrat läge t o m september 2012, alltså ingen flytt tidigare än så. Därefter sker preliminärt flytten till det nya område som kommunen anvisat.

Odlingskonsulent Solveig Sidblad från Koloniträdgårdsförbundet kommer att svara för en begäran om miljöutredning och jordprover på det nya området för att bedöma hur lämpligt det är för odling.

För dig som vill läsa mer finns broschyren "Program för Larsboda Strand" från Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad.

ÅRSAVGIFT
Årsavgiften för 2011 är oförändrad, 500 kr.

STYRELSE 2010
ordförande
Leif Eriksson, lott 14
vice ordförande
Carina Henelund, lott 1
kassör
Michael Strömberg, lott 43
sekreterare
Kerstin Darnhede, lott 60
vice sekreterare
Monica Lindqvist, lott 22B

suppleanter
Ann-Margreth Hagelberg, lott 31
Olle Broström, lott 58
Bibbi Sundstedt, lott 42

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 2010
revisorer

Carina Jonsson, lott 10
Magnus Isberg, lott 6A
revisorsuppleanter
Margareta Forslund, lott 26
Margareta Kurki, lott 25

tillsynsmän
Göran Brolinger, lott 19
Herbert Stenlund, lott 70

odlingsrådgivare
Bengt Anderljung, lott 4

valberedning
Boris Bengtsson, lott 52
Gunnar Edberg, lott 55
Gunn Nilsson, lott 16

Stort tack till tidigare styrelsemedlemmar och funktionärer och välkommen till de nya!


17 april 2010

Trädgårdsmässan 2010

Några bilder från årets trädgårdsmässa i Älvsjö.

Koloniträdgårdsförbundets monter
Förslag på hur man kan förvara rotfrukter utomhus över vintern i en stuka
Årets mässpresent från Koloniträdgårdsförbundet var röd och gul sättlök
I entrén till stora mässhallen

Mycket går ju att odla, men undrar om det här verkligen kan fungera?

Tage Andersen, känd för sin speciella stil och bl a Norrvikens trädgårdar i Båstad, finns numera på Gunillaberg i Småland. Mässan besökte han med sina vietnamesiska hängbuksvin

Som vanligt erbjöds också rådgivning av många experter inom olika områden, försäljning av fröer, plantor, lökar och allt möjligt annat som mer eller mindre har med trädgård att göra. Och så en mängd föredrag på tre olika scener förstås.

Var du där? Har du något mer att berätta eller bilder att visa? Skicka ett mail, adress i högerspalten.

Här kan du lyssna på Odla med P1:s radioprogram från mässan:

2011 års trädgårdsmässa blir 31/3 - 3/4.

08 april 2010

Utflykter

FSSK ordnar två utflykter i sommar.

Skillebyholm 29/5
Martine Durand visar örtagården och berättar om odling och användning av örter.

Waldemarsudde 25/8
Visning av parken, växthusen och utställningen.

Läs mer om utflykterna, anmälan och kurser här:
http://www.fssk.se/kurser.htm