16 april 2011

Eldningsvecka

Vecka 18, 2-8/5, är det eldningsvecka.

Redan nu kan du lägga de grova kvistar, ris m m som ska brännas uppe bredvid stora komposten.

Observera att eldning inte är tillåten på lotterna!

02 april 2011

Information från årsmötet

ÅRSAVGIFT
Årsavgiften för 2012 är oförändrad, 500 kr.

STYRELSE 2011
ordförande
Leif Eriksson, lott 14
vice ordförande
Carina Henelund, lott 1
kassör
Michael Strömberg, lott 43
sekreterare
Kerstin Darnhede, lott 60
vice sekreterare
Monica Lindquist, lott 22B

suppleanter
Olle Broström, lott 58
Bibbi Sundstedt, lott 42
Erik Rosendahl, lott 13

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 2011
revisorer
Carina Jonsson, lott 10
Magnus Isberg, lott 6A

revisorssuppleanter
Margareta Forslund, lott 26
Inger Eriksson, lott 69

tillsynspersoner
Ali Medibegyi, lott 2
Herbert Stenlund, lott 70

odlingsrådgivare
Bengt Anderljung, lott 4

valberedning
Boris Bengtsson, lott 52
Gunn Nilsson, lott 16
Berit Solvander, lott 61

Tack tidigare styrelsemedlemmar/funktionärer och välkomna nya!

Efter årsmötet informerades om flyttplanerna, som blivit försenade bl a för att den bro som finns i närheten av det nya området behövde ses över.
Ny beräknad tid för flytt är hösten 2013.

En miljöteknisk markundersökning har gjorts på det nya området, med prov tagna både i mark och växter. Inga halter överstiger de riktvärden som finns.

Närmast arbetar styrelsen med att lämna in önskemål om ritningen, med bl a lottindelning och byggnationer.
Ett gemensamt besök, för alla medlemmar, till det nya området ska vi också göra. Mer om det längre fram.