07 juli 2011

Om gröngödsling

Gröngödsling är växter som odlas för att förbättra jorden.
De luckrar upp jorden med sina rötter och gör den mer näringsrik genom att fixera kväve.
Man arbetar sedan ner växten i jorden och tillför på det sättet organiskt material som förbättrar mullhalten.
Det finns många olika arter av gröngödsel, även blandningar för olika ändamål.

Det är jättebra att så gröngödsel även nu på sommaren efter tidiga grödor som t ex sallat, tidig potatis och vitlök för att jorden inte ska ligga bar och näringen försvinna.
Dessutom ger man ogräset mindre chans att breda ut sig.

Har du en tom bit jord på din lott? Kanske en sådd som misslyckades eller en bit du inte hunnit så? Något du snart ska skörda som ger plats?
Vill du prova att så gröngödsel?

Vi har fått 6 påsar blodklöver att dela ut till våra medlemmar - tack Koloniträdgårdsförbundet! Varje påse räcker till 20 kvadratmeter.
Vill du ha en?
Skriv en kommentar eller skicka ett mail till larsboda@hotmail.com . Glöm inte att ange ditt lottnummer.
De 6 första får en påse i sin låda.