27 april 2012

Eldningsvecka

Nästa vecka (vecka 18) är det dags för eldning av trädgårdsavfall.

Vi eldar sånt som inte får läggas i komposten, t ex grenar från buskar och stora rotsystem.
Till trädgårdsavfall räknas inte plast, kläder och skräp. Observera att eldning på lotterna inte är tillåten.

Lägg det som ska eldas i högen vid stora komposten, så tar styrelsen och övriga funktionärer hand om eldningen.

Men innan dess ses vi väl på städdagen imorgon?! Välkommen då!

24 april 2012

Gödseln beställd

Vad roligt att flera var intresserade av att köpa gödsel!
Jag har lämnat in beställningen och de tror att det kommer att räcka till alla.
Det första lasset kommer nog redan vid 14-tiden, men det går bra att komma kl 15 som jag först planerade.

Om någon inte hunnit beställa, skicka ett mejl eller lämna en kommentar. Det kan finnas så det räcker till fler.

Carina H, lott nr 1

18 april 2012

Gödsel kommer till kolonin

Vill du köpa gödsel, levererad ända fram till vår parkering?

Ett litet stall i närheten kan komma med hästgödsel till oss. De tar inget extra för att leverera det, så vi kan spara många bilresor på att köpa tillsammans.
Jag har själv använt deras gödsel i ett par år nu och fått jättebra resultat.

Det kostar 20,-/säck och levereras på städdagen nästa lördag (28 april) ca kl 15.
Vi behöver veta hur många som är intresserade och hur mycket du vill ha. Hör av dig senast på måndag 23 april, antingen med en kommentar här eller ett mejl till larsboda@hotmail.com.

Du måste vara på plats för att ta emot gödseln och ha med jämna pengar.
Jag gör en beställningslista, de som beställer först får först om det inte räcker till alla som vill ha.

Carina H, lott nr 1


14 april 2012

Information från årsmötet

ÅRSAVGIFT
Årsavgiften för 2013 blir oförändrat 500,-

STYRELSE 2012
ordförande
Leif Eriksson, lott 14
vice ordf
Carina Henelund, lott 1
kassör
Michael Strömberg, lott 43
sekreterare
Kerstin Darnhede, lott 60
vice sekr
Monica Lindquist, lott 22B

suppleanter
Olle Broström, lott 58
Bibbi Sundstedt, lott 42
vakant

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 2012
revisorer
Carina Jonsson, lott 10
Magnus Isberg, lott 6A

revisorssuppleanter
Inger Eriksson, lott 69
Britt Lövdin, lott 54

tillsynspersoner
Ali Medibegyi, lott 2
Herbert Stenlund, lott 70

odlingsrådgivare
Bengt Anderljung, lott 4

valberedning
Boris Bengtsson, lott 52
Berit Solvander, lott 61
Carina Henelund, lott 1

Tack till tidigare styrelsemedlemmar/funktionärer och välkomna alla nya!

Efter årsmötet diskuterade vi flyttningen. Ingen ny information har kommit förutom att arbetet "rullar på". Styrelsen kommer att kallas till ett nytt möte med staden, inget datum bestämt ännu.