14 maj 2012

Små solar i gräset

Visst är det vackert med alla maskrosor som lyser som solar!
Men vi vet ju alla hur det ser ut om några dagar... tusentals frön som sprids och till slut blir det ohanterligt.
Om vi hjälps åt nu kan vi minska spridningen och få mindre ogräs.
Om du inte hinner gräva upp alla maskrosor direkt, knipsa av knoppar och blommor innan de går i frö.
Och ser du maskrosor på grannens grusgång eller på outhyrda lotter, så hjälp till och knipsa av några där också. Om du är osäker på om en lott är outhyrd, fråga någon i styrelsen.

På så sätt får du mindre ogräs på din egen lott. Tack för hjälpen!