27 mars 2013

Nåt nytt sen sist?

Har du bytt e-postadress? Eller mobilnummer?
Har du flyttat?

Glöm inte att meddela oss! larsboda@hotmail.com
Om du är osäker på om du meddelade när du bytte adress/nummer senast, meddela oss den nya så ändrar vi om det behövs.

Nu dröjer det inte länge tills vi ses på kolonin igen.
Trevlig påskhelg allihopa!

21 mars 2013

Information från årsmötet

ÅRSAVGIFT
Årsavgiften för 2014 blir 700,-.
Inträdesavgiften är 200,- fr o m 2013.
En avgift för betalningspåminnelser införs med 100,-/påminnelse fr o m 2014.

STYRELSE 2013
ordförande
Leif Eriksson, lott 14
vice ordf
Per-Arne Johansson, lott 49
kassör
Magnus Isberg, lott 6A
vice kassör
Berit Solvander, lott 61
sekreterare
Kerstin Darnhede, lott 60

suppleanter
Bibbi Sundstedt, lott 42
två platser vakanta


ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 2012
revisorer
Carina Jonsson, lott 10
en plats vakant

revisorssuppleanter
Inger Eriksson, lott 69
Britt Lövdin, lott 54

tillsynspersoner
Henrik Eraybar och Björn von Köhler, lott 11 (delar på en plats)
en plats vakant

odlingsrådgivare
Bengt Anderljung, lott 4

valberedning
3 platser vakanta

Styrelse-och funktionärslistan uppdaterad 2013-05-14

Välkomna nya styrelsemedlemmar och funktionärer!

Tack Helena Westerling från Koloniträdgårdsförbundet som var vår gäst och mötesordförande!

Efter mötet informerade ordförande om flyttningen.
Enligt de senaste planerna blir vi kvar på nuvarande område åtminstone till 2014.
Flyttningen har skjutits upp bl a på grund av Stadsbyggnadskontorets arbete med Förbifart Stockholm.