22 augusti 2013

Fåglar på och kring koloniområdet

Den idoge kolonisten kanske inte hinner observera det som rör sig i luftrummet eller i träd och buskar.
Utan att göra anspråk på en fullständig artförteckning kommer här de fågelarter som jag observerat under den senaste säsongen.
På den ca 1½ månad som är kvar innan vi tar vinterpaus kan det under höststräckningen dyka upp ytterligare några arter.
Den stela uppräkningen förskönar jag med några bilder från Klockelundsvägen med omnejd.

  1.  Gråsparv                     21.  Gulsparv                    41.  Gräsand
  2.  Pilfink                        22.  Grönfink                     42.  Storskrake
  3.  Sädesärla                    23.  Grönsiska                   43.  Skrattmås
  4.  Ladusvala                   24.  Bofink                        44.  Ormvråk
  5.  Tornseglare                25.  Gärdsmyg                   45.  Tornfalk
  6.  Blåmes                       26.  Törnskata                  46.  Sparvhök
  7.  Talgoxe                      27.  Steglits                      47.  Trana
  8.  Stare                         28.  Näktergal                   48.  Sångsvan
  9.  Nötväcka                    29.  Skata                         49.  Knölsvan
10.  Trädkrypare                30.  Kaja                          50.  Grågås
11.  Större hackspett          31.  Kråka                         51.  Kanadagås
12.  Gröngöling                  32.  Korp
13.  Björktrast                   33.  Nötskrika
14.  Taltrast                      34.  Lövsångare
15.  Rödvingetrast              35.  Fiskmås
16.  Koltrast                      36.  Gråtrut
17.  Ringduva                     37.  Silltrut
18.  Skogsduva                    38.  Gråhäger
19.  Rödhake                      39.  Skäggdopping
20.  Rödstjärt                     40.  Sothöna

Om vi bara går ett par hundra meter till Forsån finns det varje vinter strömstare.

Det är således ingen vild gissning att det finns bortåt 70-75 fågelarter som rör sig i koloniområdets närhet.


 
Fågeltittaren på lott nr 19