09 mars 2014

OdlingsTV

Den 20/3 startar något nytt som verkar väldigt lovande, webb-tv för alla trädgårdsintresserade: OdlingsTV

De skriver själva så här:
www.odlingstv.se samlas självhushållare, stadsodlare, härodlare, takodlare, perennkreatörer och naturinspiratörer för att ge ett brett utbud av kunskap och inspiration till trädgårdsfantaster runt om i landet.

Här är de som deltar, några känner du igen om du följde Trädgårdskampen i SVT:

Jessica Lyon - Odlarbloggen
Farbror Grön
Skillnadens Trädgård
Concrete Farming
Fru Magdas